Calmer kõrvatropid_helitundlikkus

Kas kõrvatropid aitavad tinnituse ja helitundlikkuse puhul?

Tinnitusest ja suurenenud helitundlikkusest lugedes võib paratamatult tekkida küsimus, kas kõrvatropid saavad ka tinnituse ja helitundlikkuse puhul aidata?

See on kahe otsaga küsimus ning õiged vastused on jah ja ei.

Kõrvatropid aitavad tinnituse teket ära hoida, aga mitte seda hiljem ära kaotada.

Kõrvatropid on ääretult olulise tähtsusega tinnituse ennetamisel! Tinnituse üks sagedasemaid tekkepõhjuseid on mürast tingitud rakkude kahjustus ning selle ära hoidmiseks on vaja mürarikkas keskkonnas (nii töö kui meelelahutusega seotult) viibides kasutada õige summutusega mugavaid kõrvatroppe. Mürakahjustus tekib suure tõenäosusega palju kiiremini, kui sa arvad (kui kiiresti, loe SIIT!).

Müraga puutume me kokku nii tööl, kodus kui ka meelelahutusega seoses ning vastavalt vajadusele on iga olukorra jaoks olemas sobilikud kõrvatropid, mis tagavad mugava helikogemuse. 

Kuna kuulmiselundi rakkude kahjustust pole kuidagi võimalik tagasi pöörata, siis ainult võimalus on kahjustust ennetada. Sellega saab ära hoida või edasi lükata nii kuulmislanguse kui ka tinnituse teket.

On oluline veelkord rõhutada, et kõrvatropid ei aita tinnitust ära võtta või seda leevendada. Tegelikult võib mõningates olukordades kõrvatroppide kasutamine tekitada hoopis vastupidise efekti ja tinnitust hoopis rohkem esile tuua.

Näiteks võib tekkida soov kasutada kõrvatroppe vaikses olukorras, kui tinnitus segab uinumist või muude keskendumist nõudvate ülesannete täitmist (nt töö tegemist, lugemist vms). Sellises olukorras on kuulmissüsteemil aga vaja kuulda ka teisi ümbritsevaid keskkonnahelisid, et tinnitusel oleks võimalik tahaplaanile minna ja sul oleks võimalik keskenduda teistele helidele peale tinnituse. See võib esmapilgul tunduda vastuolulise soovitusena, aga annab tinnituse puhul tegelikult palju parema efekti!

Sõltuvalt kõrvatropi tüübist võivad kõrvatropid helitundlikkuse puhul abiks või kahjuks olla.

Spetsiaalsed kõrvatropid (nt Calmer või Calmer Night, loe nende erinevuse kohta SIIT) võivad olla abiks helide ebameeldivuse vähendamisel, kuna leevendavad helide teravust ning häirivusega kaasnevad keha stressreaktsiooni. Sellisest lahendusest ei saa abi kõik helitundlikkusega inimesed, kuid mõne jaoks võib see olla igapäevane päästerõngas.

Calmer'i tehnoloogia summutab helisid minimaalselt, mistõttu võimaldab kuulda kõiki ümbritsevaid keskkonnahelisid, lihtsalt veidi pehmemal kujul (loe täpsemalt SIIT). See on helitundlikkuse puhul hea lahendus, kuna helitundlikkuse puhul ei tohiks oma kõrvu ümbritsevatest helidest liiga ära lõigata!

Summutavad kõrvatropid võivad olla helitundlikkuse puhul abiks lühiajalise leevenduse pakkumisel AGA neid ei tohi kasutada liiga pikalt järjest ning need ei peaks olema vajalikud igapäevaseid tavapäraseid toimetusi tehes (nt kodus toimetades, tänaval kõndides jne). 

Helisid liigselt summutades muuutub kuulmissüsteem veelgi tundlikumaks ning helitundlikkus süveneb. Samuti suurendab see hirmu ja ärevust teatud helide ja olukordade ees, mis omakorda mõjutab meie kuulmissüsteemi tundlikkust. Kui helitundlikkusega kaasneb suur ärevus, on oluline harjutada kuulmissüsteemi uuesti tajuma neid helisid tasapisi.

Summutavaid kõrvatroppe peavad helitundlikkusega inimesed aga kindlasti kasutama väga valjude helide sees viibides, et hoida ära kuulmiselundi rakkude kahjustus (mis võib helitundlikkust veelgi süvendada) või siis ennetada juba varasemalt tekkinud kahjustuse suurenemist.

Seega kokkuvõtlikult võib öelda, et kõrvatroppidel on nii tinnituse kui ka helitundlikkuse puhul täiesti oma koht olemas, kui neid õigesti kasutada!

Tagasi blogisse