1 kohta 4

Leia lahendused, mis aitavad sind pika aja jooksul!

Blogipostitused ja veebiloengud juhatavad su õigele teele.

  • Iga päev visatakse maailmas ära umbes üks miljon ühekordset kõrvatroppi ja nende pakendit.

  • Seetõttu pakume tootevalikus ainult korduvkasutatavaid lahendusi.

  • Leia iga olukorra jaoks õige ja toimiv kuulmiskaitsevahendi tüüp.

1 kohta 3
1 kohta 5

ETTEVÕTTES TEHTUD KOOLITUSE TAGASISIDE

Kogu koolitus koosnes ainult huvitavatest ja ka vajalikest faktidest kuulmise ja kuulmiskahjustuste kohta, seda nii töö- kui ka eraelu kontekstis. Esitlus oli väga hästi tasakaalustatud nii visuaalse materjali kui ka praktiliste eluliste näidete poolest. Koolitus toimus hübriidvormis ning koolitaja oskas suurepäraselt auditooriumiga suhelda ja arutelu juhtida, kaasates töötajad üheaegselt ruumis ja veebi teel.

Antud koolitus muutis oluliselt mõtlemist ja suhtumist kuulmise olulisusele ning see võiks olla kohustuslik osa põhikooli inimeseõpetuse programmist, sest mõistlik on tõsta inimeste teadlikkust siis, kui kuulmiskahjustus on veel võimalikult väike.

Scania Eesti AS