kui kiiresti mürakahjustus tekib

Kui kiiresti valjud helid kuulmiskahjustust tekitavad?

Uuendatud august 2023.

Akustiline trauma tekib kokkupuutel väga valjude helidega. Kõrvadele mõjub kahjustavalt mürarikkal üritusel viibimine (nt kontserdid, klubiüritused, spordiüritused jms), mürarikkas keskkonnas töötamine ning ka mürarikaste töövahendite kasutamine.

Kõrvadesse tekkiva kahjustuse seisukohast pole tegelikult vahet, kas tegemist on olnud ühekordse väga tugeva heliga (nt plahvatus või püssipauk) või pikaajaliselt kestva tugeva heliga (nt mürarikkad üritused, tööriistade kasutamine jms). Põhimõte on see, et mida tugevam on heli, seda lühemalt tohib selles keskkonnas viibida, enne kui kõrvadesse püsiv kahjustus tekib.

Kui kiiresti müra kõrvu kahjustab

Kõrval oleval pildil on kujutatud mõned helid, millega me igapäevases keskkonnas võime kokku puutuda, ning neile vastavad helitugevused. Valjude helide mõju kõrvadele esitatakse sageli kraadiklaasina, kuna mida tugevamaks lähevad helid, seda "kuumemaks" läheb piirkond kõrvade jaoks.

Mürakahjustusest rääkides on oluline teada, et helitugevuse mõõtühikuid detsibelle (dB) esitatakse logaritmilisel skaalal, mis tähendab, et kui heli läheb 3dB võrra tugevamaks, tohib selles keskkonnas olla poole vähem aega. Seega valjud helid muutuvad kõrvade jaoks kahjustavaks tegelikult väga kiirelt. 

Tavapärane kõne tugevus on umbes 65 dB. Mürarikkas keskkonnas töötamise alumiseks piiriks tuuakse umbes 85dB, mille sees võib viibida 8 tundi enne kui müra kõrvadele kahjustavaks muutub. Kontsertidel ja meelahutusüritustel klubides/baarides on müratase sageli keskmiselt umbes 100dB juures, mis tähendab, et püsiv kuulmiskahjutus tekib sellises keskkonnas juba umbes 15 minutiga. Kes aga viibib kontserdil ainult 15 minutit?

Mida tugevamaks helid lähevad, seda kiiremini tekib ka kahjustus. 106db juures juba vähem kui 4 minutiga. 112 juures vähem kui minutiga ..

Et saada aimu, kui tugevate helide sees sa viibid, piisab täiesti telefonirakendusest. Soovitan Apple'i toodete kasutajatele NIOSH Sound Level Meter rakendust, mis on teadlaste ja akustikute poolt loodud. On aga ka mitmeid teisi hästi toimivaid rakendusi, nt Decibel Pro rakendus.

Kindlasti on väga kehv märk, kui pärast mürarikkal üritusel viibimist tundub kuulmine tuhm ning esineb kõrvavile või kõrvade undamine (tinnitus). Enamasti on see (vähemalt esimestel kordadel) mööduv, kuid tegelikult näitab, et kõrv tegi läbi akustilise trauma ja kõrva on tekkinud püsiv ja pöördumatu kahjustus. Noores eas sellele sageli ei mõelda, kuna tundub, et järgmiseks hommikuks on kõik kaebused kadunud. See tunne on tegelikult petlik, kuna iga sellise akustilise traumaga jääb kõrvadesse jälg maha ning mida rohkem selliseid olukordi esineb, seda kiiremini tekivad ka püsivad igapäevased kuulmisraskused. 40- või 50-aastaselt mürakahjustuse tõttu kuuldeaparaati vajada on liiga vara.

Et meelelahutusüritusi kõrvasõbralikult külastada, soovitame kasutada kõrvatroppe. Kõrvatroppe on tänapäeval erineva välimuse ja funktsionaalsusega, et leida kõigile sobilik lahendus. Kõrvatroppide sobivus on individuaalne, nii et kui esimene proovitud variant ei sobi, proovi uuesti! Kõrvatroppide efektiivseks toimimiseks on nende õigesti kõrva sobitumine esmatähtis.

Tutvu meie poolt pakutavate lahendustega SIIT. Kõik meie pakutavad kõrvatropid on korduvkasutavad, et vähendada ühekordselt kasutatavatest toodetest tekkivat koormat meie keskkonnale.

Kontsertidel kasutamiseks on mõeldud spetsiaalsed filtritega kõrvatropid, mis võimaldavad nautida head helikogemust, lihtsalt vaiksemal ja mugavamal tugevusel.

Kõrvu säästva kuulamise nimel!

Tagasi blogisse