Audioloog vastab: Kas sage kõrvatroppide kasutamine on kõrvadele ohutu?

Audioloog vastab: Kas sage kõrvatroppide kasutamine on kõrvadele ohutu?

Mis tähendab kõrvatroppide sage kasutamine?

Kõrvatroppide kasutamine sõltub olukorrast ja vajadusest. Võib eeldada, et kõige sagedamini kasutavad kõrvatroppe need inimesed, kes vajavad neid magamiseks või mürarikkas keskkonnas töötamiseks. Sagedasem kasutamine võib olla seotud ka hobiga - motosport, trennis käimine, kontsertide ja spordiürituste külastamine. Suure helitundlikkusega inimeste jaoks on samuti spetsiaalsed helitundlikkuse jaoks mõeldud kõrvatropid sageli igapäevaseks abiliseks.

Sagedase kasutamise all mõtlen kõrvatroppide kasutamist kas igapäevaselt või vähemalt 3-4 päeval nädalas.

Mis on peamine kõrvatroppide regulaarse kasutamisega seotud risk?

Kõrvatroppide regulaarne kasutamine on tunnistatud meditsiiniliste spetsialistide poolt ohutuks, kuid seda siis, kui järgitakse teatud soovitusi.

Kõrvatroppide igapäevase kasutamise üheks levinumaks probleemiks on vaigu kogunemine kuulmekäiku.

Esimese asjana soovin aga murda kõrvavaiguga seotud arvamust - vaik ei viita kuidagi meie kõrva "mustusele" ega ole tingimata halb asi. Kõrvavaik tekib kõikidel inimestel ning sellel on oma roll - see tekib, et kuulmekäik saaks end ise puhastada ja kaitsta. Kõrvavaiku teke on seotud kuulmekäigu nahas asuvate näärmetega ning koos kuulmekäigus asuvate karvadega kaitseb kõrva tolmu ja muude võõrosakeste eest, mis potentsiaalselt võiks kahjustada meie kõrva sügavamaid ja olulisemaid struktuure - kuulmekilet, keskkõrva või sisekõrvas asuvat kuulmiselundit. Kõrvavaik aitab ka niisutada kuulmekäiku ning sisaldab spetsiaalseid aineid, mis mingil määral aitavad ennetada ka põletike teket kuulmekäigus.

Kuigi kõrvavaik on meie kõrvadele kasulik, muutub see probleemiks siis, kui seda tekib liiga palju ning kuulmekäik ei saa enam oma puhastamisega ise hakkama (jah, kuulmekäik puhastab end ise!). Enamasti meie keha teab, kui palju kõrvavaiku toota, et seda oleks piisavalt kuulmekäigu jaoks sobiliku keskkonna hoidmiseks. Nii kaua, kui olla terve, toituda tervislikult, järgida head hügieeni ning liigutada piisavalt oma lõualuud (nt rääkimise ja söömise ajal), suudavad kõrvad puhastada end ilma sekkumiseta. Kui kõrvu liigselt ise puhastada, hakkab kõrv kõrvavaiku rohkem tootma ning see toob omakorda kaasa muid probleeme.

Mis veel mõjutab seda, et kõrvavaiku tekib liigselt või kõrvad ei saa puhastumisega ise hakkama?

 • Rohkelt karvu kuulmekäigus
 • Sagedased/kroonilised kõrvapõletikud
 • Ebahariliku kujuga kuulmekäik
 • Vanem iga
 • Teatud nahaprobleemid
 • Millegi sagedasti kõrvas hoidmine (kõrvasisesed kõrvaklapid, kuuldeaparaadid või kõrvatropid)

Seega peamine regulaarse kõrvatroppide kasutamisega seotud risk on see, et kuulmekäiku hakkab kogunema rohkem vaiku ning kõrvad ei saa enam puhastamisega nii hästi hakkama, kuna kuulmekäik on sagedasti suletud.

Mis probleemid võivad kaasneda rohke kõrvavaiguga?

 • Kui kõrvavaik on liikunud sügavale kuulmekäiku, siis on vaja selle eemaldamiseks pöörduda arsti vastuvõtule.
 • Sõltuvalt vaigu asukohast ja survest kuulmekäigule võib vallanduda köha refleks, kuna kuulmekäigu juurest möödub uitnärvi (10. kraniaalnärv) haru.
 • Liigne kõrvavaik võib luua soodsama pinnase kõrvapõletike tekkeks (nt kui vesi satub kõrva ja kõrvavaigu tõttu ei saa vesi kõrvast väljuda)
 • Täis tunne kõrvas
 • Võib tekkida ajutine kuulmislangus ning ajutine tinnitus (heli kõrvus, mis tekib ilma välise stiimulita)

Kõrvatroppide kasutamisest tuleneva liigse kõrvavaigu teket saab ära hoida või vähendada kõrvadele puhkuse andmisega ning hea hügieeni järgimisega.

Kas kõrvatroppide tõttu võib kõrvapõletik tekkida?

Kõrvatroppide kasutamise puhul mängib olulist rolli hügieen. Kõrvatroppide kõrva sisestamisel ning nende sealt eemaldamisel peaks alati olema enne käed pestud ja kuivatatud, et ei jääks mustus või bakterid kõrvatropi peale. Kui järgmisel kasutamisel määrdunud kõrvatropid uuesti kõrva panna, on suur oht kõrvapõletiku tekkeks. Seega mida sagedamini kõrvatroppe kasutada, seda suurem on risk, et mustus jõuab kätelt ka kuulmekäiku. Õnneks see on miski, mida saab täielikult ennetada! 

Kõrvatroppide puhtuse hoidmiseks soovitan neid kindlasti kasutamise vahepealsel ajal hoida spetsiaalses karbis või anumas, mis omakorda ennetab ristsaastumise tekkimist.

Regulaarsel kasutamisel võiks korduvkasutatavaid kõrvatroppe pesta regulaarselt (kuigi mitte tingimata igapäevaselt) seebiveega või dešinfitseerida sobiva ainega (kõiki kõrvatroppe ei tohi alkoholi sisaldavate ainetega puhastada, tutvu kõrvatroppidega kaasas olnud juhistega!).

Mis on regulaarse kõrvatroppide kasutamise eelised?

On kindlaks tehtud, et vajadusel regulaarne kõrvatroppide kasutamine toob rohkem kasu kui kahju. Kõige suuremat kasu saavad sellest inimesed, kes vajavad kõrvatroppe magamiseks ning kes kasutavad kõrvatroppe mürarikka töökeskonna või sagedaste mürarikaste hobide tõttu.

Kõrvatroppide kasutamine võib tagada rahuliku ööune, mida muidu poleks võimalik saavutada. Hea ja katkematu ööuni on äärmiselt olulised meie tervisliku seisundi ning üldise heaolu tagamiseks. Ebaühtlane ja mittekvaliteetne uni põhjustab mitmeid lühi- ja pikaajalisi probleeme, millest on täpsemalt kirjutatud SIIN.

Mürarikaste töövahenditega töötavad või mürarikaste hobidega tegelevad inimesed vajavad kõrvatroppe oma kuulmise hoidmiseks. On palju töösituatsioone, töövahendeid ja meelelahutusüritusi, kus valjud helid tekitavad püsiva kuulmiskahjustuse juba minutitega (loe täpsemalt SIIT), mistõttu regulaarne kõrvatroppide kasutamine hoiab ära püsiva kõrvavile või kuulmisraskuste tekke. Kas sa kujutad ette elu, kus vaikust enam pole ning kõrvus on pidev vile, kohin, sahin või muu heli? On oluline rõhutada, et mürast põhjustatud kuulmiskahjustust on võimalik ennetada, kuid selle tekkimise korral olukorda enam tagasi pöörata ei saa! 

Seega on mitmeid olukordi, kus regulaarne kõrvatroppide kasutamine on hädavajalik meie tervise hoidmiseks ning selleks, et kõrvatropid ise ei hakkaks meie tervist kahjustama, peab ainult järgima paari lihtsat soovitust!

Kes ei tohiks kõrvatroppe väga tihti kasutada?

Soovitus kõrvatroppe mitte liiga tihti kasutada puudutab peamiselt inimesi, kellel on suur helitundlikkus. Hüperakuusia on helitugevuse tajumise häire. Suure helitundlikkuse all kannatavad inimesed võivad olla tundlikud erinevate helide suhtes (ka igapäevased tavalised helid), tajudes helisid talumatute ja valusalt valjudena.

Kuulmissüsteemi mitmekülgseks arenguks ja toimiseks on vajalik puutuda kokku erinevate helidega (nii vaiksemad kui valjemad). Ei tohiks täielikult vältida ka valjemaid helisid (v.a need, mis on väga valjud ja tekitavad kuulmiskahjustuse juba sekundite/minutite jooksul).

Kõrvatroppide või kõrvaklappide liigne kasutamine (st igapäevane kasutamine isegi siis, kui ei puututa kokku ohtliku helitasemega) võib põhjustada kuulmissüsteemi ülitundlikkuse kasvu.

Helitundlikkuse leevendamiseks tekib sageli soov kasutada kõrvatroppe, kuid nende liigse kasutamisega võib helitundlikkus hoopiski suureneda. See võib tekitada nõiaringi.

Helitundlikkusega inimesed võivad kindlasti kõrvatroppe kasutada, ja paljudes olukordades võimaldavad need igapäevaselt hakkama saada, kuid võtmekoht on neid mitte kasutada liiga palju.

Soovitan tutvuda ka spetsiaalsete helitundlikkust leevendavate toodetega SIIN, millel on minimaalne helisummutus, kuid vähendavad ärritavate helisageduste tajumist.

___________________________________________________________________________________

Küsimustele vastas audioloog Maris Kruusmaa

Tagasi blogisse