MEIST

Tooted on teie jaoks välja valinud audioloog Maris Kruusmaa, kes on aastate jooksul tegelenud kuulmishäirete tuvastamise ja leevendamisega.

Audioloog Maris Kruusmaa

Audioloogia-alase väljaõppe sai Maris Kruusmaa Suurbritannias Manchesteri Ülikoolis magistritasemel õppides (MSc Audiology).

Olles kliinilise töö käigus näinud, kuidas kuulmiskahjustus ja kuulmishäired inimeste elu mõjutavad, sai uueks fookuseks kuulmiskahjustuse ennetamine, helitundlikkusest tulenevate kaebuste leevendamine ning müra ja teiste stressi tekitavate helide mõju vähendamine, mille põhjal on ka siin lehel olevad tooted välja valitud.

Aastate jooksul on Maris Kruusmaa viinud läbi erinevaid koolitusi ning kirjutanud artikleid kuulmisfunktsiooni, kuulmiskahjustuse tekke, kuuldeaparaatide valimise ja kasutamise, kuulmiskaitsevahendite, tasakaalufunktsiooni ning tasakaaluhäirete osas.

Loe meelelahutumüra kohta artiklit SIIT.

Kuula podcast Elustiil osa kuulmislanguse tekkest SIIT.

Maris Kruusmaa viib läbi kuulmisfunktsiooni, kuulmiskahjustuse tekke ja ennetamise ning kuulmiskaitsevahendite kasutamise teemalisi koolitusi.

  • Ettevõttesisesed koolitused
  • Tellitavad loengud või koolitused
  • Konsultatsioonid eraisikutele

Koolituse, loengu või konsultatsiooni tellimiseks või täpsema informatsiooni saamiseks võtke ühendust:

Kogu koolitus koosnes ainult huvitavatest ja ka vajalikest faktidest kuulmise ja kuulmiskahjustuste kohta, seda nii töö- kui ka eraelu kontekstis. Esitlus oli väga hästi tasakaalustatud nii visuaalse materjali kui ka praktiliste eluliste näidete poolest. Koolitus toimus hübriidvormis ning koolitaja oskas suurepäraselt auditooriumiga suhelda ja arutelu juhtida, kaasates töötajad üheaegselt ruumis ja veebi teel.

Antud koolitus muutis oluliselt mõtlemist ja suhtumist kuulmise olulisusele ning see võiks olla kohustuslik osa põhikooli inimeseõpetuse programmist, sest mõistlik on tõsta inimeste teadlikkust siis, kui kuulmiskahjustus on veel võimalikult väike.

scania eesti AS

Kontaktivorm