KONTAKT

Soovime, et oleksid teadlikum on kuulmismeele väärtusest ning kuulmise hoidmise võimalustest. Pingutame selle nimel, et leiaksid endale mugavad ja efektiivsed kuulmiskaitsevahendid, mis aitavad sind paljudes erinevates olukordades.

Kuulmiskaitsevahendite valiku ja veebiloengute autoriks on audioloog Maris Vilms (Kruusmaa), kes on aastate jooksul tegelenud kuulmishäirete tuvastamise ja leevendamisega.

Audioloog Maris Kruusmaa

Audioloogia-alase väljaõppe sai Maris Suurbritannias Manchesteri Ülikoolis magistritasemel õppides (MSc Audiology).

Olles kliinilise töö käigus näinud, kuidas kuulmiskahjustus ja kuulmishäired inimeste elu mõjutavad, sai uueks fookuseks kuulmiskahjustuse ennetamine, helitundlikkusest tulenevate kaebuste leevendamine ning müra ja teiste stressi tekitavate helide mõju vähendamine, mille põhjal on ka siin lehel olevad tooted välja valitud.

Aastate jooksul on Maris viinud läbi erinevaid koolitusi ning kirjutanud artikleid kuulmisfunktsiooni, kuulmiskahjustuse tekke, kuuldeaparaatide valimise ja kasutamise, kuulmiskaitsevahendite, tasakaalufunktsiooni ning tasakaaluhäirete osas.

Nüüd on sul võimalik audioloogi kasulikke nõuandeid saada endale mugaval ajal veebiloenguid kuulates. 

Regulaarsemat infot sotsiaalmeediakanalites: Facebook ja Instagram.

 • Loe meelelahutumüra kohta artiklit SIIT. Saad nii muusiku kui kontserdikülastajate vaatenurgast teada, kuidas müra on nende kuulmist kahjustanud.
 • Kuula podcast Elustiil osa kuulmislanguse tekkest SIIT või allpool. Saad teada, millal peaks laskma oma kuulmist kontrollida, millised igapäevased tegevused võivad kuulmist kahjustada ja kas kahjustatud kuulmist on võimalik ka n-ö terveks ravida.

 • Loe pideva mõõduka müra (ehk müraväsimuse) mõjust meie tervisele SIIT. 
 • Kuula Vikerraadio saadet audioloog Maris Kruusmaaga müra mõjust meie tervisele SIIT!
 • Loe siit müra seosest tervisemuredega. Saad teada, miks head kuulmist võetakse iseenesest mõistetavalt.
 • Minu ettevõtlusteekonna ja selleni jõudmise kohta saad kuulata siit või kohe siin:

  Soovid kutsuda audioloogi rääkima enda ettevõttesse või üritusele?

  Maris Vilms viib läbi kuulmisfunktsiooni, kuulmiskahjustuse tekke ja ennetamise ning kuulmiskaitsevahendite kasutamise teemalisi koolitusi.

  • Ettevõttesisesed koolitused
  • Tellitavad loengud või koolitused
  • Konsultatsioonid eraisikutele

  Koolituse, loengu või konsultatsiooni tellimiseks või täpsema informatsiooni saamiseks võtke ühendust allpool või kirjutage maris@vaiksem.ee.

  Kogu koolitus koosnes ainult huvitavatest ja ka vajalikest faktidest kuulmise ja kuulmiskahjustuste kohta, seda nii töö- kui ka eraelu kontekstis. Esitlus oli väga hästi tasakaalustatud nii visuaalse materjali kui ka praktiliste eluliste näidete poolest. Koolitus toimus hübriidvormis ning koolitaja oskas suurepäraselt auditooriumiga suhelda ja arutelu juhtida, kaasates töötajad üheaegselt ruumis ja veebi teel.

  Antud koolitus muutis oluliselt mõtlemist ja suhtumist kuulmise olulisusele ning see võiks olla kohustuslik osa põhikooli inimeseõpetuse programmist, sest mõistlik on tõsta inimeste teadlikkust siis, kui kuulmiskahjustus on veel võimalikult väike.

  scania eesti AS

  Kontaktivorm