Kuulmisuuringu teostamine

Kuhu kuulmisuuringule pöörduda?

Kui tunned, et kuulmine on muutunud ning sooviksid kontrolli minna, siis tekib paratamatult see küsimus, kuhu selleks minna? Eestis on selleks õnneks mõned erinevad võimalused.
Panen siia kirja mõned soovitused, mis kehtivad enamikel juhtudel täiskasvanute ja vanemate laste puhul. Võib esineda erandeid!

Alusta perearstist!

Perearstid saavad anda esmase hinnangu, mis võib olla tekkinud kuulmisraskuste põhjuseks ning saavad teatud juhtudel ka ise probleemi lahendada (nt vaigukorgi eemaldamisega).

Kuulmistaseme hindamiseks perearstidel enamasti võimalusi ei ole, aga nad saavad anda soovitusi, kuhu selleks pöörduda.

Kuulmisuuringule pöördumiseks saab perearst teha saatekirja, mida teatud kohtades on uuringule pääsemiseks vaja. See punkt läheb täpsemaks juba alumistes tekstides.

Kuulmise taset saab määrata kõrva-nina-kurguarst.

Kõrva-nina-kurguarst teeb kindlaks tekkinud kuulmisraskuste ulatuse ja mõju, hindab kõrvade seisukorda ning korraldab vajalike kuulmisuuringute teostamise. Enamasti ei tee kõrva-nina-kurguarst kuulmisuuringut ise, vaid suunab audioloogi või õe vastuvõtule, kes uuringu(d) teostab.

Kui selgub, et tekkinud kuulmisraskuste põhjuseks on mingi kõrvaga seotud haigus (nt kõrvapõletik), mis selgub kõrva vaatlusel või kabinetis tehtavate esmaste uuringute põhjal, siis määrab kõrva-nina-kurguarst ka kohe vajaliku ravi.

Kõrva-nina-kurguarsti vastuvõtule pääsed enamikes Eesti raviasutuses. Vastuvõtule pääsemiseks on vajalik saatekiri või tasud vastuvõtu eest ise.

Audioloogi vastuvõtule saab pöörduda ka otse.

Kuulmisuuringu teostamiseks saad pöörduda ka audioloogi vastuvõtule. Sarnaselt kõrva-nina-kurguarstile teeb audioloog kindlaks tekkinud kuulmisraskuste ulatuse ja mõju ning hindab kõrvade seisukorda. Enamasti teostab audioloog ise kõik vajalikud uuringud ise, mistõttu saab sõltuvalt kõrvade seisukorrast teostada uuringuid kohe samas vastuvõtus.

Kui audioloog tuvastab kõrvas mingi haiguse, mis vajab arsti poolt ravi määramist, siis suunab su edasi kas kõrva-nina-kurguarsti või perearsti vastuvõtule (sõltuvalt, mis vaatluse või uuringute käigus tuvastatakse).

Kliiniliselt töötavaid audiolooge võib leida üksikutest haiglatest,  erakliinikutest või kuulmiskeskustest. Haiglates pääseb audioloogi vastuvõtule läbi kõrva-nina-kurguarsti vastuvõtu, erakliinikutes ning kuulmiskeskustes ka otse. Millised on audioloogi vastuvõtule pääsemise tingimused (tasuline või tasuta vastuvõtt jm), sõltub asutusest. Vii end kurssi enne vastuvõtule pöördumist!

Kuulmisabivahendite osas nõustamine

Nii audioloogid kui ka kõrva-nina-kurguarstid saavad vajadusel nõustada kuulmisabivahendite osas, millega tekkinud kuulmisraskuseid leevendada. Samuti saad nende käest soovitusi, kuidas edasist kuulmisraskuste süvenemist ennetada.

Kui selgub, et sul on kuulmislangus ja sa vajad kuulmisabivahendeid, siis saad edasist abi juba audioloogi või kuuldeaparaatidega tegeleva spetsialisti käest.

Eestis on mitmeid erinevaid kuuldeaparaatide pakkujaid. Kuuldeaparaate on võimalik Eestis saada erinevatest haiglatest ning kuulmisabivahendite keskustest. Pakutakse erineva firma tooteid, mistõttu soovitan leida sulle enda jaoks kõige sobilikum variant.

Laste kuulmise hindamine toimub erinevalt

Eelpool mainitud soovitusi ei saa üle kanda väga väikestele lastele (vanuses 0-4/5 a). Eestis on ainult üksikud kohad, kus on võimalik testida väga väikeste laste kuulmisfunktsiooni (eriti esimesel kahel eluaastal). Vanuses 2-4/5 sõltub väga palju lapse arengust ja koostööst, et milliseid uuringuid temaga saab kasutada (ja sellest lähtuvalt sõltub ka, kuhu on mõistlik uuringu teostamiseks pöörduda).

Kõige täpsemad soovitused vastuvõtule pöördumiseks saab anda sulle perearst. 

Tagasi postituste juurde