Ühekordsed või korduvkasutatavad kõrvatropid?

Ühekordsed või korduvkasutatavad kõrvatropid?

Miks ühekordsed kõrvatropid ei pruugi olla sinu jaoks parim lahendus?

Kuigi ühekordselt kasutatavaid švammist kõrvatroppe peetakse säästlikumaks ja hügieenilisemaks variandiks, ei vasta see tegelikult alati tõele.

Kuigi kõigil ei ole kindlasti sama kogemus, on leitud, et ühekordsete kõrvatroppide kasutamisel on kolm peamist probleemi:

  1. Need on ebamugavad, mistõttu ei taheta neid väga kasutada
  2. Nad ärritavad kuulmekäiku
  3. Need ei võimalda mürarikkas keskkonnas suhelda

Kõrvatroppide kasu tuleneb nende kasutamisest

Kõrvatroppide kasutegur sõltub ennekõike sellest, kui palju need on kõrvas. Kõrvatroppide eemaldamise peamiste põhjustena tuuaksegi sageli välja švammist kõrvatroppide ebamugavus ning need võetakse kõrvast aeg-ajalt ära teistega suhtlemiseks. Väga mürarikkas keskkonnas tekib kuulmiskahjustus aga juba minutitega, nii et ühe tühisena näiva pausi ajal jääb kõrvadesse tegelikult püsiv kahjustus.

Kuigi ka ühekordseid kõrvatroppe on erinevaid, on leitud, et nende kõrva sisestamine ei ole nii lihtne kui esmapilgul näib. On leitud, et švammist kõrvatroppide kuju ei ole kõrvade jaoks kõige sobilikum ning kui kasutaja ei saa kõrvatroppe õigesti kõrva, siis need lihtsalt vajuvad kõrvast välja ning ka kaitsetegur võib märkamatult väheneda. On leitud, et halvasti kõrva sisestatud kõrvatroppide kaitse väheneb 30dB-lt ainult 10dB peale!

Kas ühekordsed kõrvatropid on hügieenilisemad?

See ei pruugi alati nii olla ning sõltub kõige rohkem sellest, kus keskkonnas neid kasutatakse ning kas neid päriselt ka kasutatakse ainult ühe korra. Arvan, et enamik on puutunud kokku olukorraga, kus näiteks mürarikka töövahendi kasutamise ajal võetakse ühekordsed kõrvatropid korraks kõrvast ära ning seejärel otsustatakse panna samad kõrvatropid ikkagi tagasi, kuna need on alles nii vähe kasutust saanud. Kui seda tehakse mustade kätega või väga tolmuses keskkonnas, siis tegelikult viiakse mustus ka kõrva sisse. Ühekordsetel kõrvatroppidel pole sageli mingit toru, millest kinni hoida ning švammist kõrvatropi peab enne kõrva sisestamist väikseks pigistama, et see siis kõrvas uuesti paisuma hakkaks. Tehes seda mustade käte või kinnastega, jääb mustus ka kõrvatropi materjali külge. Sellise teguviisi puhul on aga suur risk kõrvapõletike tekkeks.

Kuna ühekordsetel kõrvatroppidel pole sageli ka mingit osa, millest sisestamisel või kõrvast välja võtmisel kinni hoida, võib kõrvatropp ja ka kõrv ise seetõttu veelgi rohkem määrduda.

Aga ühekordsed kõrvatropid on ju nii palju odavamad!

Ühekordsete kõrvatroppide soodne hind võib olla petlik ning mis lahendus kellelegi sobib, sõltub peamiselt sellest kui sageli kõrvatroppe kasutada. Kui inimene kasutab kõrvatroppe tööl mürarikkas keskkonnas, siis õige kasutamise korral läheks vaja päeva jooksul vähemalt kahte paari kõrvatroppe (üks paar kuni lõunapausini ning teine paar kuni tööpäeva lõpuni), kuid võttes arvesse ka vahepealseid täiendavaid pause, kulub kõrvatroppe reaalsuses tegelikult palju rohkem.

Samuti kulub palju kõrvatroppe inimesel, kes kasutab neid iga öö magamise ajal. Keskmiselt kulub siis iga kuu 30 paari kõrvatroppe! Kui nüüd võrrelda ühekordseid kõrvatroppe ning korduvkasutatavaid kõrvatroppe, millel peab otsikuid vahetama hiljemalt iga 6 kuu järel, siis pikaks plaanis on korduvkasutatavad kõrvatropid sellisel juhul palju soodsam lahendus.

Ühekordsed tooted on ebavajalik koormus meie keskkonnale

Nagu ka kõikide teiste ühekordsete toodetega, on need tegelikult väga kahjulikud meie keskkonnale. On leitud, et iga päev visatakse üle maailma ära miljoneid ühekordseid kõrvatroppe ja nende pakendeid. Ühekordsete kõrvatroppide materjal ei ole biolagunev ega ei saa neid ka taaskasutada. Kuna ühekordsed kõrvatropid on kerged ja väikesed, jõuavad nad sageli veekogudesse ning põhjustavad meie keskkonna jaoks sarnaseid probleeme nagu plastikkõrred.

Kui võtta arvesse, et õige kasutamise korral kulub mürarikkas töökeskkonnas ühekordseid kõrvatroppe iga päev umbes 2-3 paari, siis 100 töötajaga firma kohta tähendab see:

❗️ 300 paari ühes päevas

❗️ 1500 paari ühes nädalas

❗️ 6000 paari ühes kuus

❗️ 72 000 paari ühes aastas

❗️ 360 000 paari 5 aasta jooksul

Kes võiksid ühekordseid kõrvatroppe kasutada?

Ühekordsed kõrvatropid on hea lahendus, kui soovid proovida kõrvatroppide efekti, kuid pole kindel, kas jääd neid edaspidi kasutama. See on soodne viis katsetamiseks, kuid peab arvestama, et see ei anna lõplikku pilti. Kõik kõrvatropid on natukene ernevad (eriti korduvkasutavad kõrvatropid), sõltuvalt millist otsikut ning helisummutustehnoloogiat on kasutatud.

Ühekordsed švammist kõrvatropid summutavad erinevaid helisagedusi ebaühtlaselt, mistõttu on nendega helikogemus vähem loomulik kui spetsiaalsete filtritega korduvkasutatavate kõrvatroppidega.

Ühekordsed kõrvatropid võivad olla ka heaks asendusvariandiks, ehk nii-öelda igaks juhuks käepärast, kui püsivas kasutuses olevate korduvkasutatate kõrvatroppidega midagi juhtub.

Kuidas korduvkasutatavad kõrvatropid eelpool mainitud probleeme lahendavad?

Korduvkasutatavaid kõrvatroppe on väga erinevas kujus ja vormis ning kuigi ei saa lubada, et kõik on kõrvas mugavad, on kindlasti võimalik leida erinevate lahenduste seast endale sobilik variant. Ning nagu eelnevalt mainitud - mugav kõrvatropp tähendab rohkemat kasutamist. Üheks suureks eeliseks kõrva sisestamisel on korduvkasutatavate kõrvatroppide vars, millest saab kinni hoida kõrvatroppi mugavamalt paika sättides. Ei tohi unustada, et ka kõikide korduvkasutatavate kõrvatroppide puhul, millel pole vart, peab olema hoolas, et kõrvatroppe sisestatakse kõrva ainult puhaste kätega.

Eelpool nimetatud vars on sageli ka põhjuseks, miks korduvkasutatavate kõrvatroppide kasutamine on tegelikult puhtam ja hügieenilisem lahendus võrreldes ühekordsete kõrvatroppidega. Kõik sõltub muidugi iga situatsiooni eripäradest.

Korduvkasutatavate kõrvatroppide suureks eeliseks on kindlasti see, et nende valmistamisel kasutatakse erinevaid tehnoloogiaid, mis pakuvad loomulikumat helikogemust. Kasutatakse filtreid ja helisummutustehnoloogiaid, mis võimaldab mõne kõrvatropiga jätkuvalt kuulda üsna hästi ka ümbritsevaid helisid ja kõnet. See on väga oluline erinevate ametite puhul ja paljudes teistes olukordades. Samuti võimaldavad filtrid kohandada kõrvatroppe erinevate olukordade ja vajaduste jaoks - nt baaris töötades, viiulit mängides, motosporti harrastades jt olukordades ootame me kõrvatroppidelt tegelikult natukene erinevaid asju.

Korduvkasutatavate kõrvatroppide tehnoloogiad võimaldavad lõpuks edukalt kõrvatroppidega ka kontsertidel käia. Kõik tootjad on lahendanud helisummutuse natukene erinevalt, kuid tulemuseks on palju ühtlasem ja loomulikum summutus kõikidel helisagedustel. See on miski, mida traditsioonilised ühekordsed švammist kõrvatropid ei suuda teha. Švammist kõrvatropid summutavad peamiselt kõrgeid helisagedusi, kuid mitte madalaid helisagedusi - see tekitab aga häiriva ebaloomuliku helikogemuse.

Ning meie jaoks väga oluliseks faktoriks on korduvkasutatavate kõrvatroppide keskkonnasõbralikkus. Eks iga toode koormab keskkonda mingil määral, kuid mille valiksid sina nende variantide puhul:

30 paari magamiseks mõeldud kõrvatroppe ühes kuus, 180 paari kuue kuu jooksul 
VÕI
1 paar puhastatavaid kõrvatroppe, millel on vaja 6 kuu järel otsikud ära vahetada


Väikeste muudatustega saame me kõik anda oma panuse keskkonna jätkusuutlikkusse. Ka meie meeskonnaga mõtleme pidevalt, kuidas tooteid teieni toimetada keskkonnasõbralikemates pakendites. Osaliselt oleme juba teinud häid muudatusi, kuid palju on veel teha!

Kõrvade ja keskkonna hoidmise nimel!

Tagasi blogisse